De organisatie Wandelvierdaagse het Gooi ondersteunt ook de Willeke Alberti Foundation welke in 2001 is opgericht door de in Laren wonende Willeke Alberti. De foundation is ontstaan vanuit het groeiend besef dat steeds meer ouderen en zwakkeren in onze maatschappij buiten de samenleving komen te staan en door hun leeftijd of beperking in een verzorgingsinstelling terechtkomen en vaak in een onvrijwillig isolement raken. De doelstelling van de Willeke Alberti Foundation (WAF) is dan ook het structureel verbeteren van welzijn en levenskwaliteit van senioren en zieken in verpleeginstellingen en verzorgingstehuizen. De WAF realiseert dit door het verzorgen en mogelijk maken van uiteenlopende culturele activiteiten.