De Stichting Papageno werd in 1997 opgericht door Aaltje en Jaap van Zweden, ouders van een inmiddels 21-jarige zoon met autisme en een verstandelijke beperking, met de bedoeling gezinnen met een of meerdere kinderen met autisme of aanverwante beperking te helpen. Die hulp geeft Papageno met name vorm en inhoud door middel van projecten waarbij muziek centraal staat.


Zo werd er al meer dan 10 jaar geleden een speciale vorm van muziektherapie ontwikkeld. HBO-opgeleide muziektherapeuten met een speciale Papageno-training geven die muziektherapie bij kinderen en jongeren met autisme thuis in hun eigen vertrouwde omgeving. Het is opmerkelijk hoe effectief deze therapie is als het gaat om het doorbreken van het isolement, het uitbreiden van de sociale vaardigheden, het stimuleren van contact, het uiten van gevoelens, het verbetering van het zelfbeeld, kortom het verbetert de kwaliteit van leven. Daarnaast organiseert Papageno een aantal projecten waarbinnen jongeren met autisme soms samen met ‘gewone’ leeftijdsgenoten onder leiding van professionele muzikanten zelf muziek maken en daar veel positieve ervaringen bij opdoen.

Het nieuwste initiatief betreft het Papageno Huis dat na een uitgebreide voorbereiding nu echt van de grond lijkt te komen en wel in de huidige Villa Dennenoord aan de Naarderstraat in Laren. In dit Huis krijgen een twaalftal jongeren met autisme de kans om zelfstandig te leren wonen, zodat ze niet voor de rest van hun leven tot een instelling veroordeeld zijn. Daarnaast wordt er een uitgebreid activiteitenprogramma ontwikkeld met aandacht voor werkervaring, dagbesteding, recreatie, sport en spel, muziektherapie en nog veel meer. Hierbij worden niet alleen de bewoners van het Huis betrokken, maar een groot aantal jongeren met autisme uit de regio. In het Huis komen verder een multifunctioneel concertzaaltje waar ook de wekelijkse disco plaats vindt en een ‘petit café’ waar jongeren met autisme bij de bediening worden betrokken. Het Papageno Huis wordt ontwikkeld in nauwe samenwerking met specialisten van ’s Heeren Loo en is een uniek project waarbij veel aandacht zal worden besteed aan integratie. Het Huis zal t.z.t. worden geleid door een klein professioneel management dat zal worden bijgestaan door een grote groep vrijwilligers.