Stichting Sportclub Gehandicapten Gooi- en Eemland is opgericht op 30 december 1965 en staat onder nummer 41192161 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Gooi- en Eemland.

Al meer dan 40 jaar maakt onze sportclub het voor mensen met een beperking mogelijk om te genieten van de zwem- en/of paardensport. Op de manege kunnen ook ruiters zonder beperking paardrijden.
Het zwemmen vindt wekelijks plaats op zaterdagochtend in zwembad De Lunet te Naarden. Circa 75 zwemmers krijgen dan les van onze ervaren en deskundige instructeurs. De zwemlessen worden gegeven aan sporters van 5 jaar en ouder.

De manege in Bussum wordt niet alleen bezocht door ruiters met een beperking, ook ruiters zonder beperking komen elke week met veel plezier hun les rijden. De lessen worden 7 dagen per week verzorgd door 4 gediplomeerde instructrices. Wekelijks komen circa 150 ruiters met een beperking en circa 125 ruiters zonder beperking paardrijden. Vanaf 6 jaar mogen aspirant-ruiters met een beperking worden ingeschreven op de wachtlijst. Het daadwerkelijke paardrijden kan vanaf 7 jaar. Voor de ruiters zonder beperking geldt dat zij vanaf 7 jaar mogen worden ingeschreven. Zij starten dan met rijden als zij 8 jaar zijn of ouder. Om het welzijn van onze paarden te bewaken hanteren wij voor onze ruiters een gewichtsgrens van maximaal 95 kilogram inclusief kleding en paardrijspullen zoals rijlaarzen en de verplichte cap.

De sportmogelijkheden

Zwemmen
In 1962 werd op initiatief van de toenmalige burgemeester van Naarden, de heer Cramer, een zwemfeest voor ongeveer 90 kinderen met een beperking. Dit was een groot succes; het zwemfeest werd een jaarlijks terugkerend evenement! Legerplaats Crailo bood de sporters onderdak en verzorgde de maaltijden. In september 1965 werd de zwemgroep van de Stichting Sportclub Gehandicapten Gooi- en Eemland opgericht. De club begon met 16 leerlingen die allemaal een uur les kregen. Dit aantal is inmiddels uitgegroeid tot ongeveer 75 zwemmers met een lichamelijke beperking die elke zaterdagochtend in zwembad De Lunet te Naarden genieten van comfortabel warm zwemwater. Vanaf het eerste uur is Atie de Koo actief betrokken bij de organisatie en het lesgeven. Ondersteunt door circa 20 vrijwillige zweminstructeurs verzorgt zij de zwemopleiding. Bij de stichting kunnen diverse zwemdiploma's worden gehaald door personen met een lichamelijke beperking. De minimumleeftijd van de zwemmers is 5 jaar. Het zwemmen is ook voor volwassenen.
In het zwembad is een til-lift geïnstalleerd zodat iedereen op een veilige manier in en uit het zwemwater kan komen. Ook staan er uiteraard douche-rolstoelen klaar voor de zwemmers die daar behoefte aan hebben.
Elke zaterdag start het zwemmen om 08.25 uur met vrij zwemmen. Het vrij zwemmen duurt 35 minuten en is bedoeld voor jong-volwassenen. Vanaf 09.00 uur komen de kinderen en jongeren aan de beurt. Zij krijgen les en worden getraind voor de diverse zwemdiplomaís. Er wordt gezwommen tot 12.00 uur. De lessen duren 35 minuten. De zwemopleiding en zwemdiplomaís (Zwem-ABC, Zwemvaardigheid 1-2-3 en Snorkelen) zijn erkend door de Nationale Raad Zwemdiploma's. Elk jaar worden diverse activiteiten en wedstrijden georganiseerd zoals het familiezwemmen en het pyjamazwemmen.
Zwemmers die trainen voor hun A-diploma krijgen individueel les. Daarna worden de zwemmers in groepjes van circa 5 personen ingedeeld als zij opgaan voor de volgende diploma's. De lessen worden gegeven door vrijwillige zweminstructeurs.
Het zwembad waar de zwemlessen worden gegeven is De Lunet. Het adres is Amersfoortsestraatweg 16, 1411 HD Naarden.

Paardrijden
Het ontstaan van de manege is een heel ander verhaal. In 1971 startte Majoor Welters op een braakliggend stuk terrein van de legerplaats Crailo met de bouw van een manege. De legerplaats Crailo was jarenlang het logeeradres geweest van de sporters die meededen aan de zwemweekenden. Een bezoek van Majoor Welters aan een bevriende arts in Hummelo inspireerde hem om meer voor kinderen met een beperking te gaan doen. Deze arts gebruikte ponyrijden als therapie voor kinderen met een beperking. Na voltooiing van de manege werd deze door Sportclub Gehandicapten Gooi- en Eemland, toen onder leiding van voorzitter Dick van Rijn, ingezet om paardrijlessen in clubverband aan te bieden. In 1988 verwoestte een grote brand de manege. Op initiatief van een aantal ouders en ondernemers herrees een geheel nieuw gebouw uit de as. Nu vinden wekelijks circa 150 ruiters met een beperking en 125 ruiters zonder beperking hun weg naar de manege om hun geliefde sport te beoefenen. Hiervoor hebben zij 16 manegepaarden en pony's tot hun beschikking.
Het manegecomplex bestaat uit de binnenmanege met binnenbak en paardenstallen, de buitenbak, de longeercirkel, twee paddocks, de "oude stal" (de ponystal tegenover de buitenbak) en een hooischuur. De manege ligt direct aan de rand van het Gooisch Natuurreservaat te Bussum. Deze voortreffelijke ligging zorgt ervoor dat het maken van buitenritten voor al onze ruiters mogelijk is!
Het bezoekadres van de manege is Anne Franklaan 181a, 1403 HL Bussum.
Voor meer informatie over zwemmen en paardrijden kunt u bellen met 035-6935007